"PLATFORM HEDENDAAGSE LIMBURGSE VRIJETIJDSFOTOGRAFIE"


2023

 

 Het VLF vzw is het koepelorgaan van de aangesloten Limburgse fotokringen.

De doelstelling van het VLF vzw is :

het propageren van de liefhebbersfotografie als culturele activiteit en deze te bevorderen als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding;

 

  •  het inrichten van voordrachten, wedstrijden, tentoonstellingen en cursussen, het uitwisselen van foto's en digitale beelden en het voeren van publiciteit;
  • het bevorderen van de betrekkingen tussen de aangesloten kringen;
  • het optreden als gesprekspartner bij openbare instellingen, besturen, enz.;
  • het vertegenwoordigen van de aangesloten kringen bij de provinciale, regionale, nationale en internationale verenigingen of federaties met fotografische en kunstzinnige inslag;
  • het steun geven aan alle fotografische manifestaties van de aangesloten kringen;
  • het beschermen van de amateur-fotograaf als auteur;
  • het waarborgen van de autonomie van de aangesloten kringen.

    Deze opsomming is slechts ten titel van inlichting gegeven en houdt geen beperkingen in. 

AANKOMENDE EVENTS
Arteloo - Foto-Expo 2023
WEDSTRIJDEN - PROJECTEN - TOONMOMENTEN
FOTOGRAFEREN - VERGELIJKEN - LEREN
Het VLFvzw organiseert voor de leden van de aangesloten clubs, wedstrijden, leer- doe projecten en toonmomenten.
Voor meer info kies hieronder de gewenste sectie.LEZINGEN & WORKSHOPS
XXXXX
Maak hier kennis met ons aanbod aan lezingen en workshops.

Lezingen & Workshops
14 MAART 2023 LEZING Marnix Van Marcke Landschappen & Filters inschrijven via e-mail naar mathieu.de.bosscher@telenet.be

02 MEI 2023 LEZING Lus Joosten Straatfotografie & Architectuur inschrijven via e-mail naar mathieu.de.bosscher@telenet.be

NIEUWSBRIEF
Lees hier onze nieuwsbrieven / VLF MAGAZINE

STATUTEN & REGLEMENTEN & UITLEEN
Neem hier kennis van de statuten van de vzw en het huishoudelijk reglement.
Ook kan je hier het VLF wedstrijdreglement raadplegen.